Læringsstøttende aktiviteter

Regellek

I hele høst har barna på AKS hatt ulike læringsstøttende aktiviteter.

De har hatt regelleker, øvd på bokstaver og lagd ord med plastelina.

Flere av elevne har bygd en flott hytte sammen.

Alle har samarbeidet godt og deltatt aktivit.

Læring og lek er gøy!

 

Vi minner om påmelding til høstferien må leveres AKS senest 24. september.