Periode 2: "God nok"

God nok

Vi har valgt å kalle perioden "God nok". Gjennom disse ukene har elevene jobbet mye med identitet, følelser og positivt selvbilde. Det overordnede målet har vært å bidra til økt kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse, og som gir muligheter til å ta ansvarlige livsvalg. 

 

I løpet av disse ukene har alle elevene deltatt på to fellessamlinger, der skolen har vært samlet til dans, dikt, sang og drama. Hver elev har også fått sitt eget hoppetau, og det var til slutt klasse 4A som stakk av med seieren og fruktkurven i hoppetaukonkurransen. De eldste elevene har hatt 1 time pr uke i aldersblandede "God nok"-grupper, der de har lagd mat, hatt fysisk aktivitet og ulike samarbeidsoppgaver gjennom blant annet musikk og tegning. De yngste elevene har hatt felles turdag, med fokus på vennskap og relasjoner på tvers av trinn. 

 

Arbeidet vårt med det å være "God nok" er viktig, og er lagt merke til. Martha Louise sendte elevene på Tveita en personlig hilsen. Den kan dere se her:

Som en avslutning på prosjektperioden har elevene på 1.-7. trinn spilt inn musikkvideoen: "Vi". Her har elevene på tvers av trinn bidratt med sang, og filmopptak. Vår flinke sosiallærer og driftsleder satte alle bidragene sammen. Resultatet er vi stolte av, og dere kan se filmen her: