Tiltak for å fremme læringsmiljøet på Tveita skole

Glade skoleelever illustrasjon

Elevundersøkelsen viste at vi har for høye mobbetall på to av våre trinn. Den viste også at den mobbingen som forekommer sjeldent skjer i klasserommet, garderoben eller i skolegården, men på andre arenaer.

Vi er i gang med flere tiltak, og vi har endret reglene for mobilbruk på skolen. På alle foreldremøtene i vinter har ledelsen orientert om at lærer oppbevarer telefonen hele skoledagen. Vi fortsetter forsterket inspeksjon ute og vi gjennomfører trivselsundersøkelser på alle trinn. Om du som foresatt lurer på noe som gjelder ditt barn, ta kontakt med oss.