Skolens ledelse og ansatte

 

Rektor:            
Cathrine Mortensen  

Ass. rektor og AKS leder:     
Kari Helset     

Undervisningsinspektør:       
Maria Lihaug    

        

Konsulent:      
Merete Sommerset     

Sosiallærer:     

Hanna Giertsen Bull

Driftsleder:
Mathi Subramaniam   

Baseleder:
Nassira Azahaf                  
Heidi Victoria Snellingen