Skolens ledelse og ansatte

Rektor:            
Cathrine Mortensen  

Ass. rektor og AKS leder:     
Kari Helset     

Undervisningsinspektør:       
Maria Lihaug             

Konsulent:      
Merete Sommerset     

Sosiallærer:     
Nina Kjelstrup Olsen 

Vaktmester:
Mathi Subramaniam   

Baseleder:
Nassira Azahaf                  
Heidi Victoria Snellingen