Pedagogisk ansatte 1.–4. trinn

1. trinn

Kontaktlærer:

1a: Ilaf Barzinje

1b: Nils André Kragholm

 

2. trinn

Kontaktlærer:

2a: Anniken Halvorsen                                                       

2b: Benedikte Ask            

 

Ressurs -og faglærere:

Christoffer Knudsen

 

 3. trinn

Kontaktlærer:

3a: Betul Alp

3b: Linda Johansen Libakken

 

Ressurs -og faglærere:

Christoffer Knudsen

Ingunn Nordli

 

4. trinn

Kontaktlærer:

4a:  Katrine Jørgensen   

4b:  Ingeborg Gjelstad Hallingstad                                

 

Ressurs -og faglærere:

Christoffer Knudsen

Ingunn Nordli

Simen Halvorsen

 

 

Mer lærer 1-4

Eldri Trondsgård

Katrine Husebye

Silje Bjørseth

Benedicte Skalstad Mathiesen

Mai Linda Jensen