Hovedseksjon

Leksehjelp

  • Elever på 1. - 3 trinn gis leksehjelp i AKS. 
  • Elever på 4. -7. trinn gis leksehjelp på skolen, som et frivillig tilbud. Det leksehjelp på mandager (etter und.), tirsdager og onsdager (kl. 08.00 - 08.25). Det er lærer som er ansvarlige for dette tilbudet for elever.

 

Leksehjelpstilbudet skal være et rolig sted å gjøre lekser, og det er alltid voksne til stede. Elever som forstyrrer blir bedt om å gå. Det forventes at elevene er tilstede den tiden leksehjelpen varer og ikke går før.

 

På Tveita skole vil tilbud om leksehjelp bestå i at elevene har et sted å gjøre lekser under tilsyn av en voksen. Tilbudet vil ikke erstatte foresattes ansvar for å påse at alle lekser er gjort. Vi ønsker å understreke viktigheten av at du som foresatt bruker tid sammen med ditt barn hjemme med skolearbeid. Dette bidrar til at du får en mulighet til å følge med på utviklingen til ditt barn. Det er også en fin anledning til å snakke sammen om hvordan det går på skolen.

 

Vi anbefaler at dere snakker med deres barn om hvilke lekser det er greit å gjøre på skolen, og hvilke lekser som bør gjøres hjemme. Elevene bør også ta med seg hjem lekser/leksebøker de er ferdig med på skolen. Det vil da være lettere for foreldre å følge opp/sjekke lekser.

 

Vi håper vi at sammen med dere foresatte kan gi elevene et godt leksetilbud!