Leksehjelp

Elever jobber med skolearbeid

Vi starter opp med leksehjelp i uke 36.

Elevene på 4. og 5. trinn vil ha leksehjelp på biblioteket tirsdag, onsdag og torsdag fra kl. 08.00–08.25.

Elevene på 6. og 7. trinn vil ha leksehjelp på klasserommet til 6. trinn tirsdag, onsdag og torsdag fra kl. 08.00-08.25.

Lærerne våre Lena, Ingunn og Mai Britt vil ha leksehjelp dette skoleåret.