Hovedseksjon

PPT

Lærer og elev

Elever over 15 år, foreldre, barnehager, skoler og andre tverrfaglige tjenester kan ta kontakt med PP-tjenesten for råd og veiledning. Det er mulig å drøfte bekymringer med PP-tjenesten anonymt før en eventuell henvisning. Det er vanligvis barnehagen eller skolen som sender henvisning til PP- tjenesten. Foreldrene eller eleven må samtykke i henvisningen, og barnet eller eleven skal bli hørt.

Årsaker for henvisning til PPT

       >·         Mistanke om forsinket utvikling

       >·         Språk- og kommunikasjonsvansker

       >·         Lærevansker

       >·        Fagvansker

       >·         Konsentrasjons- og oppmerksomhetsvansker

       >·        Atferdsvansker

       >·         Sosiale og emosjonelle vansker

       >·        Funksjonshemming

 

 

Skolens PP-rådgiver

Aurora Løvlie 

aurora.lovlie@osloskolen.no