FAU

Alle foreldre og foresatte ved skolen er medlem av Foreldrerådet. Foreldrerådet skal arbeide med å bygge ut kontakten mellom hjemmene og skolen, samt legge forholdene til rette slik at elevene kan trives og utvikle seg. Foreldrerådet skal dessuten skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet.

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) fungerer som et styre for Foreldrerådet. FAU har vanligvis 7–8 møter i året. Disse møtene er vanligvis lagt til torsdager kl. 18–19.30 på personalrommet. Rektor deltar på første del av møtene for å orientere om siste nytt fra skolen, og for å kunne svare på spørsmål og diskutere aktuelle saker med FAU-medlemmene. FAU innstiller også representanter til driftsstyret og Skolemiljøutvalget (SMU).

Leder: Anette Skaga
Mob: 472 41 604

anette_skaga@hotmail.com

Nestleder: Marylynn Grabo
Mob: 952 52 637 

Sekretær : Amal Fatima Hassan
Mob: 473 86 509

amalhassan86@hotmail.com

Kasserer: Lalit M. Upadhyaya
Mob: 938 99 876

E-post: tveita.fau@gmail.com
Org. nr. 823025572

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

 

  • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
  • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
  • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
  • Les mer om Oslo KFU 

Tveita FAU 2020-2021

Faddere for 2020/2021