FAU

Alle foreldre og foresatte ved skolen er medlem av Foreldrerådet. Foreldrerådet skal arbeide med å bygge ut kontakten mellom hjemmene og skolen, samt legge forholdene til rette slik at elevene kan trives og utvikle seg. Foreldrerådet skal dessuten skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet.

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) fungerer som et styre for Foreldrerådet. FAU har vanligvis 7–8 møter i året. Disse møtene er vanligvis lagt til torsdager kl. 18–19.30 på personalrommet. Rektor deltar på første del av møtene for å orientere om siste nytt fra skolen, og for å kunne svare på spørsmål og diskutere aktuelle saker med FAU-medlemmene. FAU innstiller også representanter til driftsstyret og Skolemiljøutvalget (SMU).

 

Leder: Jan Alfred Sandven

Mob: 92240935 

Nestleder : Marylynn Grabo

Mob: 95252637 

Sekretær : Anita Harila 

Mob: 95862569

Kasserer: Sven Erik Johansen 

Mob: 41470288

 

Epost: tveita.fau@gmail.com

Org nr 823025572

 

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

 

  • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
  • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
  • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
  • Les mer om Oslo KFU