FAU

Alle foreldre og foresatte ved skolen er medlem av Foreldrerådet. Foreldrerådet skal arbeide med å bygge ut kontakten mellom hjemmene og skolen, samt legge forholdene til rette slik at elevene kan trives og utvikle seg. Foreldrerådet skal dessuten skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet.

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) fungerer som et styre for Foreldrerådet. FAU har vanligvis 6–8  møter i året (lagt til onsdager kl. 18–20), og rektor deltar på deler av møtene for å orientere om siste nytt fra skolen, og for å kunne svare på spørsmål og diskutere aktuelle saker med FAU-medlemmene. FAU innstiller også representanter til driftsstyret.