Hovedseksjon

BUP

Mann sammen med gutt.

BUP Furuset er et spesialisthelsetjenestetilbud til barn mellom 0-18 år, og gir behandlingstilbud til barn/ungdom med psykiske vansker og til deres familier i bydel Alna. Spesialutdannet helsepersonell vil vurdere og utrede hva de psykiske vanskene kan dreie seg om og gi et egnet behandlingstilbud til barn, ungdom og familie. Behandlingsopplegget vil ofte innebære samarbeid med kommunale instanser som for eksempel skole, helsestasjon og/eller andre.

 

For å kunne få et tilbud ved poliklinikken må barnet bli henvist fra fastlege/ skolehelsetjenesten/psykolog/barnevernsleder på eget henvisningsskjema, bortsett fra ved øyeblikkelig hjelp.

Kontaktinformasjon:

Oppmøtested:

Furuset senter, Trygve Lies plass 5, biblioteksinngang, 4. etasje.

Telefon:

Sentralbord/Forløpskoordinator: 23 17 65 00

mandag - fredag       08.00-15.00

Postadresse:

Akershus universitetssykehus HF

BUP Furuset

Postboks 1000

1478 Lørenskog