Hovedseksjon

Permisjonsreglement

Barn på huskestativ

Osloskolen har strenge føringer for innvilgelse av permisjon. Hvis du likevel søker permisjon må du huske følgende:

 • Permisjonssøknad skal sendes til skolen.
 • Lever inn skriftlig søknad i god tid før planlagt fravær, og før eventuelle billetter kjøpes inn.
 • Rektor avgjør alle søknader etter en forsvarlighetsvurdering.
 • Elever har ikke krav på permisjon i andre sammenhenger, men rektor kan innvilge hvis det vurderes som forsvarlig.
 • Det blir ikke gitt permisjon i perioder hvor elevene skal forberede seg til, eller gjennomføre:
  • statlige kartleggingsprøver
  • nasjonale prøver
  • Osloprøver
 • Elever kan få permisjon i forbindelse med:
  • spesielle arrangementer og familiebegivenheter
  • egen deltakelse i idrettskonkurranser og stevner på høyt nivå
  • egen deltakelse i kulturarrangementer på høyt nivå
 • Elever får permisjon en dag for å delta i feiring av religiøse høytider (for eksempel Eid)
 • Elever kan ikke få permisjon i mer enn 10 skoledager pr. skoleår.
 • Ved sammenhengende fravær utover 10 skoledager, blir eleven skrevet ut av skolen.

Informasjon og søknadsskjema for permisjon finnes her.