Hovedseksjon

Logoped

Tegning av jente som gjør logopedøvelser i speilet

Hvem kan få hjelp av logoped?

Førskolebarn, elever i grunnskolen og elever i videregående skole.

Hvem kan henvise?

Foresatte, eleven selv (ved fylte 15 år), barnehager, skoler, helsetjenesten og kompetansesentra etter samtykke fra foresatte.

Utredningen innebærer:

Logopeden utreder og underviser elever som blir henvist på grunn av språk, uttale, taleflyt, stemme, dysfagi og lese- og skrivevansker.

Logopedene bistår også hjem, skole og barnehage i forlengelse av en henvisning.

Skolens logoped heter Siv June Øverli