Foreldremøter

Det vil bli avholdt foreldremøter på alle trinn to ganger i året.

Det første er i løpet av august og september.

Det andre vil bli avholdt i januar eller februar.