Driftsstyret

Driftsstyrets oppgaver er fastsatt i reglementet. Hovedoppgavene er å ha ansvar for:

 • å vedta skolens budsjett og disponere dette innenfor tildelte rammer
 • å vedta strategisk plan for skolen
 • å behandle resultater fra nasjonale og kommunale prøver
 • å behandle resultater fra brukerundersøkelser
 • å påse at skolen driver skolebasert vurdering
 • se forøvrig reglementet § 3-4 Driftsstyrets oppgaver.

 

Møteplan skoleåret 2017-2018

Driftstyre har møter følgende torsdager fra 18.00-20.00:

 • 21. september
 • 02. november                                         
 • 11. januar
 • 01. mars
 • 26. april