Hovedseksjon

Oslohjelpa

Om tilbudet:

  •  Familier som trenger det, skal få raskt hjelp, også familier med sammensatte behov.
  •  Tilbudet er gratis.
  •  Vi har taushetsplikt.
  •  Du trenger ikke henvisning, vedtak, diagnoser eller fylle ut skjema for å få hjelp.

Hvordan ta kontakt med oss?

Du trenger ingen henvisning. Ring i åpningstiden eller send en e-post for å avtale tid.

Hva kan du få? Ditt behov avgjør

Oslohjelpen består av helsesykepleier, familieterapeuter, spesialpedagog, psykologer, psykiatrisk sykepleier og vernepleier. Ved behov kobler vi på andre tjenester som for eksempel barnehager, helsestasjon, skolehelsetjeneste, barneverntjenesten, NAV, psykisk helsetjeneste mm. Vi jobber sammen for at dere skal få riktig hjelp så raskt som mulig.

Kontaktinfo:

Mobilnummer kontor

94 01 52 58

E-post kontor

bal-oslohjelpa@bal.oslo.kommune.no