Hovedseksjon

Skolehelsetjenesten

Tegning av barn som leker helsesøster

Skole helsesykepleier

Mirjana Gagic Milanovic.

E-post: mirjana.milanovic@bal.oslo.kommune.no

Telf.: 23 47 96 04

Tilstede: Mandag - Fredag. Fra kl. 08.30-14.30