Skolehelsetjenesten

Skolelege

Skole helsesykepleier

Mirjana Gagic Milanovic.

E-post: mirjana.milanovic@bal.oslo.kommune.no

Mobil: 23 47 96 04

 

Tilstede: mandag, tirsdag, torsdag og fredag. Fra kl. 08.30-14.30