Innskriving og skolestart

Informasjon skolestart

Aktivitetsskolen er åpen for skolestarterne 1. - 14. august

 

Dere kan velge mellom:

1. Gratis deltidsplass:

  • 12 timer etter undervisning hver uke
  • Eleven kan komme på mandager og tirsdager i ferier

 

2. Heltidsplass til redusert pris:

  • Eleven kan være på skolen alle dagene og alle ferier
  • Før og etter undervisning

 

Her kan du søke om plass:

https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/aktivitetsskolen/sok-plass-pa-aktivitetsskolen/

 

Aktivitetsskolen har stengt 10. og 11. august. Da er det planleggingsdager på skolen.

 

Kontaktinformasjon:

AKS-leder Kari Helset: 22 75 76 13

Tveita skole: 22 75 76 10

 

Skolestart 2021

Oppstartsdatoer

Aktivitetsskolen åpner 3. august.

Første skoledag er 17. august, kl. 09.30.

Velkommen til første skoledag!

FAU faddere 2020/2021

Film til skolestarterne ved Tveita skole

Informasjon om gratis deltidsplass i Aktivitetsskolen

Fadderordning

De nye førsteklassingene på Tveita skole blir tildelt hver sin fadder fra 5. trinn. Dette er en ordning som vi ser at både store og små barn har mye glede av. I løpet av året vil fadderne leke med fadderbarna i friminutt, de spiser sammen og har ulike aktiviteter som gjennomføres på skolen.