Elevundersøkelsen

Jente i klasserom

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Resultatene fra undersøkelsen brukt av skolen til å analysere og videreutvikle elevenes skole- og læringsmiljø. Det er frivillig å delta på undersøkelsen, men vi ønsker og oppfordrer alle elevene til delta.

 

Tema og spørsmål som stilles i elevundersøkelsen:

  • Trivsel
  • Motivasjon, arbeidsforhold og læring
  • Hjem-skole-samarbeid
  • Støtte fra lærer
  • Vurdering for læring
  • Medvirkning
  • Regler på skolen
  • Trygt miljø
  • Rådgiving

 

Gjennomføringsperioden er fra 1. oktober til 20. desember. Nærmere informasjon om gjennomføringsdato for ditt trinn sendes på skolemelding.

Elevens stemme er viktig!