Hovedseksjon

Vår profil

Tveita skole tegnet

Tveita skole ble åpnet i 1966. Skolen har dette skoleåret 237 elever, 21 lærere, 13 skoleassistenter, 2 lærlinger, 1 sekretær, 1 vaktmester, 2 renholdere, 2 baseledere på Aktivitetsskolen, 11 assistenter på Aktivitetsskolen, undervisningsinspektør, assisterende rektor og rektor.

Det økende elevtallet har ført til at skolen skal utvides. Dette skoleåret vil elevene på 2.- og 4. trinn ha undervisningen sin i en paviljong på baksiden av skolen.

Vi har inngått praksisavtale med Norsk lærerakademi (NLA Høgskolen) og de sender studenter som skal ha praksis hos oss.

I takt med samfunnsutviklingen og med varierende læreplaner og mønsterplaner, har Tveita skole hatt ulike satsningsområder og hovedstrategier. Det er skolens oppgave å sørge for at opplæringen av elevene følger utviklingen i samfunnet, og at vi stadig tilpasser oss de mål og krav som stilles til en moderne skole. Innenfor de ressurser (lærerkrefter og økonomi) vi rår over, gir vi elevene våre opplæring og oppdragelse i samsvar med læreplanene i Kunnskapsløftet. Lærerne våre har noe av den beste utdanningen og kompetansen som finnes i Osloskolen, og alle ansatte her, både på skolen og i Aktivitetsskolen, gjør sitt aller beste for at vi skal kunne tilby foreldre og foresatte en god skole for barna deres.

Aktivitetsskolen (AKS) har alltid vært en viktig læringsarena for barn. Det siste året har vi videreutviklet tilbudet. Innhold og aktivitet er konsentrert om fem hovedområder:

 1. Natur, teknikk og miljø.
 2. Fysisk aktivitet og lek.
 3. Kunst, kultur og kreativitet,.
 4. Mat og helse.
 5. Lekser og fordypning.

Tveita AKS utgjør i dag en vesentlig del av skolens virksomhet, og følger felles Oslostandard for aktivitetsskoler.

Tveita skoles verdiplattform

 • Alle mennesker er likeverdige.
 • Alle barn er kompetente.
 • Barn behandles forskjellig fordi de er ulike.
 • Barn på Tveita blir bekreftet, anerkjent og veiledet på en respektfull måte av voksne.
 • Barns atferd utvikles i relasjonen mellom barn og voksne. Denne relasjonen er den voksnes ansvar.
 • På Tveita er vi tydelige voksne. Vi er bevisste og forutsigbare, og vi er til å stole på.
 • Våre forventninger til barna skal fremme læring.
 • Tveita skole spiller på lag med foreldrene.