Hovedseksjon

Elevrådet

Elevrådet består av tillitsvalgte fra hver klasse på skolen. De tar opp og diskuterer saker som påvirker elevene, på eget initiativ eller hvis ledelsen ber om å få svar på noe. Elevrådet er elevenes organ for medvirkning, men alle elevene på skolen tar del i elevdemokratiet. Elevrådet skal høre på alle elevene, og alle elvene på skolen skal kunne delta i elevdemokratiet, gjennom klassens time og gjennom muligheten til å komme med forslag til elevrådet.