Elevrådet

Det er elevrådets oppgave å representere elevene på skolen overfor rektor og andre som bestemmer på skolen. Det betyr at hvis det er noe du ikke er fornøyd med på skolen, kan du ta saken opp i elevrådet.

Les mer om Elevråd på Barneombudets nettside.