Skoletannlegen

To tegneserietenner som holder en tannbørste og tannpirker/tanntråd

Tannhelsetjenesten Oslo KF gir barn og ungdom tilbud om forebyggelse og behandling av tann- og munnsykdommer og tannskader. (I tillegg tilbys tjenester til andre grupper av befolkningen; psykisk utviklingshemmede og eldre og uføre i institusjon og hjemmesykepleie).

InnkallingFra og med ca. 3-årsalder blir alle systematisk innkalt til tannklinikk for undersøkelse og behandling. Men også før 3-årsalder kan man henvende seg til våre klinikker for å få råd eller hjelp. I dag er tannhelsen så god at de fleste barn og ungdommer undersøkes hvert annet år. Statens helsetilsyn anbefaler også lengre tid mellom innkallingene for pasienter med god tannhelse. Hos oss blir det lagt vekt på et individuelt opplegg tilpasset den enkeltes behov.

Timekortene vil bli utdelt på skolen eller de sendes per post. Vi ber foreldre påse at barna møter til den oppsatte timen. Hvis det ikke passer, ber vi om at ombestilling av time skjer i god tid. Hvis en glemmer eller lar være å møte til avtalt time, har en selv ansvar for å bestille ny time.

ForebyggelseDet er viktig å satse på forebyggelse. Det er den daglige innsatsen hjemme som gir gode tenner på lang sikt.

Vi anbefaler bruk av fluor: Puss m/fluortannkrem 2 gg per dag for alle. Utover det kan enkelte ha behov for ekstra fluortilskudd i form av fluortabletter eller fluor skyllevann.

Spis til faste måltider. Bruk sukkerfrie alternativer ved spising/drikking mellom måltidene.

Tanntråd gjør rent der tannbørsten ikke kommer til.

Behov for øyeblikkelig hjelpHvis barn er utsatt for tannskade, bør de oppsøke tannklinikk. Er en blivende tann slått ut - sett den på plass - oppsøk tannlege etterpå. Hvis det ikke er mulig å få den på plass - la barnet oppbevare den under tungen eller oppbevar den i melk på vei til tannlegen.

Våre tannklinikker har åpningstid kl. 08.00 - 15.00/15.35. (Noen klinikker har åpent enkelte ettermiddager i tillegg). Det er også akutt beredskap på Spesialvdelingen for tannskader i tannklinikken Sentrum, Schweigaards gate 6 (Galleriet) alle dager kl. 13.00 - 15.00, tlf. 23 43 01 00.

Tannlegevakta i Tannklinikken Sentrum gir akuttbehandling til alle. Behandlingen der er gratis for barn og ungdom. Opplysninger om åpningstidene på tannlegevakta får en ved å ringe tlf. 22 67 30 00.

En kan reservere seg mot deler av eller all behandling i Tannhelsetjenesten. En har imidlertid ikke krav på refusjon av utgifter til forebyggelse, undersøkelse eller behandling utført av tannhelsepersonell utenfor Tannhelsetjenesten.

Hvis noe er uklart eller ytterligere informasjon ønskes, vennligst ta kontakt med tannklinikken dere sogner til – se også www.tht.oslo.kommune.no

Vennlig hilsen

Oslo kommune - Tannhelsetjenesten Oslo KF

(mai 2007)

God tannhelse

  • Det er viktig å satse på forebyggelse. Det er den daglige innsatsen hjemme som gir gode tenner på lang sikt.

 

  • Vi anbefaler bruk av fluor: Puss m/fluortannkrem 2 gg per dag for alle. Utover det kan enkelte ha behov for ekstra fluortilskudd i form av fluortabletter eller fluor skyllevann.

 

  • Spis til faste måltider. Bruk sukkerfrie alternativer ved spising/drikking mellom måltidene.

 

  • Tanntråd gjør rent der tannbørsten ikke kommer til.