Hovedseksjon

Hele Osloskolen leser!

Elever arbeider i klasserom. (Foto: Heidi M. Skjebstad)

Vi skal bruke mye tid på lesing og leseglede framover på skolen og på AKS.  Alle trinnene skal bli kjent med hver sin forfatter, lesetrær skal vokse seg store og fine i klasserommene, barn og voksne skal lese stille og høyt, vi skal spille lesebingo og gjøre mye annet morsomt.

Vi håper foresatte også blir med på lesesatsingen. Nedenfor ligger det en film vi oppfordrer dere til å se. Les gjerne høyt for barnet ditt – også dersom barnet kan lese selv. Gjør lesing til en aktivitet dere gjør sammen. Husk at all lesing er god lesing, og at 10-15 minutter er mye bedre enn ingenting.

Hele Osloskolen leser er en langsiktig satsing som starter i uke 7 og vil fortsette framover.

God lesing!